I november intervjuades ST-läkaren i lokalradion som talesperson för en grupp läkare som i ett brev till landstingsledningen hade uttryckt sin oro för konsekvenserna av en planerad omorganisation inom Landstinget i Jönköpings län.

Två dagar efter intervjun fick hon ett brev som var undertecknat av fem ledande landstingspolitiker. I brevet refererade de till radiointervjun och skrev att »de ser allvarligt på när enskilda medarbetare sprider vilseledande och osaklig information«.

Politikernas brevskrivande anmäldes till Justitiekanslern, JK, av en privatperson. JK höll med anmälaren om att politikerna har gått över gränsen. I sitt yttrande skriver JK att formuleringen i brevet kan uppfattas som en varning och »som att landstinget endast godtar att de anställda utnyttjar sin grundlagsfästa yttrandefrihet om uppgiftslämnandet i sak överensstämmer med den bild som verklighet som landstinget vill förmedla«.

Jönköpings läns läkarförening har länge efterlyst en ursäkt från politikerna. Men de har hittills försvarat sitt agerande. 

– Jag tycker att det har blivit väldigt mycket övertoner här. Läkarföreningens ordförande säger att det här är det värsta han sett på 20 år – ja säger man så har man väl haft ett ganska innehållslöst liv, sa Håkan Jansson (M), landstingsstyrelsens ordförande i Jönköping och en av dem som skrev brevet, i en tidigare intervju med Läkartidningen.

Men nu har politikerna alltså ändrat sig och ber om ursäkt:

– Vi får ta åt oss av den kritiken som JK ger i sitt yttrande, säger landstingsrådet Mia Frisk till P4 Jönköping.

Hon förklarar att syftet med brevet inte har varit att försöka tysta eller hota någon.

– Vi får lära oss av det här. Det är en läxa. Vi måste sätta oss ned och prata om hur vi drar lärdom av yttrandet och hur vi kan undvika att liknande saker sker framöver, säger hon till P4 Jönköping.

Läs mer:

Mejlet kan uppfattas som en varning

Landstingspolitiker i Jönköping JK-anmäls

Läkare uttalade sig i media – varnades av landstingspolitikerna

ST-läkaren: »Jag blev väldigt skakad«

Läkarföreningen i Jönköping riktar hård kritik mot politikermejl

Politikernas brev till ST-läkaren

Toppolitiker i Jönköping ser inget fel i mejlet till ST-läkaren