»Som läkare har man hög lön och status, det tycks ingå i konceptet. Men varför? Och är det verkligen ändamålsenligt?« Så inleder läkarstudenterna Anna Pavia och Linus Källgård, som läser termin 4 på  Sahlgrenska akademin i Göteborg, sin debattartikel i universitetstidningen Spionen. 

De ser en dubbelmoral när det gäller de höga läkarlönerna – och strävan efter att höja dem ytterligare – å ena sidan, och Läkarförbundets etiska regler å den andra. Reglerna säger till exempel att läkarkåren ska sätta patientens hälsa främst och bidra till att de medicinska resurserna används på det vis som gör mest nytta. »Är inte de medel som går till att höja redan höga läkarlöner i högsta grad en ”medicinsk resurs” med vettigare användningsområden?«, undrar läkarstudenterna i debattartikeln.

Läkarstudenterna har startat en sida på Facebook kallad »Lönedryftet«. Den är tänkt som ett öppet diskussionsforum om läkares lön och status. Anna Pavia och Linus Källgård tycker att det talas för lite om frågan bland läkarstudenter och läkare.

I ett inlägg skriver de att de har svårt få ihop logiken i att många läkare är så pass välavlönade samtidigt som arbetsmiljön de arbetar i ofta är dålig på grund av stress och otillräckliga resurser:»Vi vill hellre se bättre patientsäkerhet, fler vårdplatser och mer vårdpersonal än att själva kamma hem tillräckligt med pengar för att renovera köket varannan månad och åka på dyra utlandssemestrar«.

I ett svar på debattinlägget skriver Medicine studerandes förbund i Göteborg att de tycker att det är positivt att lönefrågor lyfts upp på agendan, men anser att läkare ska ha en skälig lön som motsvarar det medicinska ansvaret.

Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren håller med. Jämför man läkarnas lönenivå med andra yrkesgrupper som har ett stort ansvar, är lönerna inte alls särskilt höga enligt henne.

– Och om man tittar på de svenska läkarlönerna ur ett internationellt perspektiv så ligger de svenska lönerna ofta lägre. Man ska ha en skälig lön efter utbildning, ansvar och kompetens.

Heidi Stensmyren påpekar att det tar minst 12 år att bli färdig specialistläkare och tycker att man därför måste tänka på lönen ur ett livslöneperspektiv.

– Man är ofta i 40-årsåldern när man är färdig.

Hon ser heller inget samband mellan sänkta läkarlöner och bättre arbetsmiljö eller mer vård.

– Det vilar ett väldigt stort ansvar på läkarna och det måste avspegla sig i lönen.