I morgon den 18 december kan Produktionsstyrelsen i Landstinget i Uppsala län besluta om att en patient ska kunna skriva egna kommentarer i sin journal på nätet. Förslaget innebär också att vårdpersonal inte behöver läsa eller ta ansvar för patientens egna noteringar.

– Det är ett mycket dåligt förslag, säger Torbjörn Karlsson, ordförande i Upplands allmänna läkarförening.

Torbjörn Karlsson anser att man inleder patienter i en falsk tro att de kommunicerar med vården.

– Man för patienterna bakom ljuset.

Här lägger landstinget upp en öppen yta för patienter i journalen. Sedan behöver man av legala skäl föra in regeln om att vårdpersonal inte behöver läsa eller ta ansvar för patientens noteringar, enligt Torbjörn Karlsson. Detta för att det inte ska ses som en allmän handling, menar han. Läkarföreningen skriver i ett pressmeddelande att det är oerhört viktigt att beslutet följs upp juridiskt så att det inte finns utrymme för feltolkningar, främst gällande patientsäkerhetslag och patientdatalag.

Redan tidigt i höstas var det tänkt att landstinget skulle besluta om patientkommentarer i nätjournalerna. Men landstinget drog den gången tillbaka förslaget eftersom både läkarföreningen och övriga fack inom Saco var starkt kritiska till det. Facken framförde bland annat att om en kommentar kan användas i landstingets verksamhet så kan den betraktas som en allmän handling.

Torbjörn Karlsson säger att läkarföreningen försökt driva på för att man ska välja traditionella, säkra vägar för patienter, om man nu behöver ett nytt sätt att kommunicera på.

– Patienterna bör få ha en personlig kontakt med vården med en personlig mottagare.

Från landstingets sida vill man inte säga något förrän förslaget varit uppe till beslut.

– Kommentar från landstinget kommer när beslutet är taget, säger Jessica Elgenstierna, presschef, Landstinget i Uppsala län.

Funktionen Patientens noteringar

Följande formulering finns i »Information som skall gå ut till personalen inför driftstart av Patientens noteringar« som ingår i underlaget till det beslut som kan tas av produktionsstyrelsen i Landstinget i Uppsala län den 18 december:

»Landstinget inför nu en ytterligare funktion för patienterna kallad Patientens noteringar. Denna funktion innebär att patienten själv kan skriva en kommentar. Denna kommentar utgör en minnesanteckning för patienten. Det kan vara saker som patienten skall ta upp vid nästa läkarbesök, hur man mår, om något är missuppfattat i journalen osv. Patienten själv förfogar över kommentaren och kan alltid ändra vad som är skrivet och också ta bort kommentaren. Kommentaren är alltså inte en del av journalen och ingen inkommen handling. Funktionen motsvarar personligt hälsokonto som regeringen beslutat skall införas. 

Om patienten så önskar kan patienten göra synligt för personalen att en kommentar finns. I de fall patienten gjort synligt att en kommentar finns, väljer läsaren själv om man önskar läsa vad patienten skrivit. Det finns alltså ingen skyldighet för läsaren att ta del av kommentaren utan detta är frivilligt. Om läsaren tar del av kommentaren finns heller inte någon skyldighet att agera med utgångspunkt från vad som står.«