655 fall av kikhosta hade rapporterats in den 15 december 2014, varav 114 bland spädbarn. Två spädbarn har dött. 

Folkhälsomyndigheten bedömer att en reell sjukdomsökning har skett. Enligt myndigheten är det troligt att siffran fortsätter upp till 670 fall innan året år slut. Det innebär i så fall att 2014 har varit det värsta året sedan 2007. Normalt brukar 200–300 fall av kikhosta, varav 40–50 rör spädbarn, rapporteras in årligen.

Enligt Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen är det viktigt att vårdgivare informerar föräldrar om att kikhosta har blivit vanligare och att barnen därför bör skyddas. Spädbarn under sex månader bör till exempel hållas borta från personer som har en långdragen luftrörsinfektion med hosta, enligt Folkhälsomyndigheten som just nu arbetar med att ta fram ett nytt kunskapsunderlag om kikhosta. Det väntas vara klart i vår.

Vårdgivare rekommenderas också vara frikostiga med provtagning. Barn under sex månader bör få förebyggande behandling om de misstänks ha utsatts för smitta. Det är också viktigt att barnet får sin första dos vaccin när det är 2,5 till 3 månader gammalt.