I väntan på invigningen. Foto: Göran Segeholm

Förra året fyllde Medicinska riksstämman 70 år. På grund av många års dalande deltagarsiffror och behov av modernisering flyttades den från Stockholmsmässan i Älvsjö till en mindre och mer central lokal – Stockholm Waterfront. Antalet dagar minskades från tre till två och antalet programpunkter skars ned till hälften.

Men trots att stämmans kostym har krympts ordentligt verkar den fortfarande vara för stor. Förra året kom 2 100 deltagare. Målet för 2014 var att bräcka det, eller i varje fall komma upp till samma nivå. Men det blev bara 1 750 deltagare.

– Vi har fått mycket positiv feedback och är väldigt nöjda med själva arrangemanget. Men vårt mål när det gäller deltagarantalet blev inte infriat, säger Filippa Nyberg.

Fler yngre läkare och studenter kom, men färre utställare och icke yrkesverksamma pensionerade läkare. Att antalet pensionärer minskade tror Filippa Nyberg beror på att avgiften höjdes för den gruppen i år.

Varför lyckades ni inte nå deltagarmålet?

– En anledning är nog att vi har haft den nya formen ganska kort tid. Jag tror att många läkare som har slutat gå på riksstämman inte har upptäckt att den har förändrats. Jag tror att de som var där tyckte att det var viktigt och angeläget, men den informationen ska sprida sig också, säger Filippa Nyberg.

En annan orsak som hon anger är att det är svårt för läkare att få ledigt från det kliniska arbetet.

– Det är mindre luft i systemen ute i den medicinska verkligheten i dag, och då prioriterar nog både läkare och deras chefer specialistinriktade fortbildningar framför breda övergripande områden.

Läkaresällskapet har försökt få med landsting och andra arbetsgivare inom hälso- och sjukvården som samarbetspartners till riksstämman. Men intresset har varit förvånansvärt litet, enligt Filippa Nyberg.

Nu ska en utvärdering göras för att ta reda på hur riksstämman fungerar i sin nya tappning. 

– Vi måste räkna på utfallet och analysera svaren från vår utställar- och deltagarenkät samt våra egna intryck som arrangörer tillsammans med våra partners.

En huvudfråga är om riksstämman ska fortsätta överhuvudtaget. Det troliga är dock att svaret blir ja, enligt Filippa Nyberg.

– Jag skulle bli väldigt förvånad om vi inte skulle fortsätta alls. Vi har redan börjat planeringen inför nästa år. Men om det skulle bli ett väldigt dåligt utfall i utvärderingen så har vi möjlighet att bromsa.

Om riksstämman lever vidare kommer man att överväga alternativ för lokal, vetenskapligt program och utställning. Ett namnbyte är ytterligare en fråga som har vädrats.

– Man kan inte komma ifrån att Medicinska riksstämman är ett gammalt namn, och i dag är det ingen stämma längre. Min personliga uppfattning är att namnet spelar mindre roll – det är innehållet som är det viktiga, säger Filippa Nyberg.

Vad tycker du själv var höjdpunkten på årets riksstämma?

– Michael Marmots inledningsföreläsning var en upplevelse. Jag har gått och tänkt på många av sakerna som han sa. 

Läs mer:

Medicinska rikstämman lockade drygt 2 000 besökare

Riksstämman – en försvagad 70-åring med oviss framtid

»Vi läkare behöver träffas och lära av varandra«