Landstinget i Jönköpings län fattade i slutet av november beslut om att skrota den geografiska organisationen för tre centrala vårdområden. Fram till nu har slutenvården varit geografiskt organiserad runt de tre sjukhusen i Jönköping, Eksjö och Värnamo.

Den fackliga kritiken har varit stark och diskussionerna stundtals infekterade med JK-kritik mot de landstingsråd som i en skrivelse uttryckte sig negativt mot en ST-läkares sätt att bedriva opinion.

Bengt Asking, facklig sekreterare i Jönköpings läns läkarförening och kirurg vid Länssjukhuset Ryhov, är bekymrad över att arbetsgivaren bland annat hänvisar till erfarenheter i andra landsting.

– Bilden är snarare att det varken varit kostnadseffektivt eller underlättat i verksamheterna när man tagit liknande strukturgrepp på andra håll, säger Bengt Asking.

Efter en överenskommelse mellan allianspartierna och Sverigedemokraterna har verkställandet av beslutet skutits fram en månad till den 1 februari för att ge tid till dialog med personalen.

– Problemet är bara att det saknas besked om hur den nya organisationen ska se ut. Så det blir besvärligt när man inte riktigt vet vad man ska tycka till om och det är inte den konstruktiva dialog, där man lyssnar till professionen, som vi efterlyser, säger Bengt Asking.

Han tillägger att landstinget inleder processen under vintern med att tillsätta chefer för de nya divisionerna och först senare bestäms innehållet i verksamheterna.

– Det är en märklig ordning och skapar oro bland enskilda medarbetare om var och hur man ska arbeta i fortsättningen. Osäkerheten blir inte mindre av att det samtidigt pågår andra organisationsprocesser, exempelvis samordning av kirurgin i länet.

Bygger oron på vad som kan ske med de två länsdelssjukhusen?

– Visst finns en sån aspekt och jag ser bland annat risker när det gäller möjligheten att erbjuda starka AT- och ST-miljöer på sjukhusen om man specialiserar sig alltför mycket. Men där tror jag nog att även Ryhov som länssjukhus kan påverkas negativt, säger Bengt Asking.

Omorganisationen bygger på ett inriktningsbeslut och ska inte ses som ett sätt att avlöva sjukhusen i Värnamo och Eksjö på resurser, betonar Mia Frisk, kristdemokrat och första vice ordförande i landstingsstyrelsen.

– Jag kan förstå att den kopplingen görs eftersom motsvarande organisationsförändringar i andra landsting haft ett tydligt fokus på centralisering och mer resurser till det största sjukhuset. Men det är inte alls planen för Jönköping. Vi menar tvärtom att de mindre sjukhusen stärks av ökad samordning och att det ger en mer jämlik vård över hela länet, säger Mia Frisk.

Socialdemokraterna ville genomföra omorganisationen i lugnare tempo och är kritisk mot att Sverigedemokraterna fått inflytande.

– Det är sorgligt att de borgerliga partierna här inte drar sig för att under ajournering av ett sammanträde diskutera ihop sig med Sverigedemokraterna. Jag är mycket för orolig för att det skapat en trend för resten av mandatperioden, säger Carina Ödebrink, oppositionsråd för Socialdemokraterna.

Tidtabellen för omorganisationen är fortfarande aningen luddig. Den 1 februari 2015 är något av ett startdatum med nya chefer och beslut om en kommunikationsplan utifrån en dialog med personalen. Det är sedan tänkt att de nya divisionerna ska byggas upp stegvis under 2015.

Läs mer:

Efter JK:s kritik mot landstinget i Jönköpingslän: Landstingsråd ber om ursäkt

Mejlet kan uppfattas som en varning

Landstingspolitiker i Jönköping JK-anmäls

Läkare uttalade sig i media – varnades av landstingspolitikerna

ST-läkaren: »Jag blev väldigt skakad«

Läkarföreningen i Jönköping riktar hård kritik mot politikermejl

Politikernas brev till ST-läkaren

Toppolitiker i Jönköping ser inget fel i mejlet till ST-läkaren