Landstinget i Uppsala län var först ut i landet med att låta patienter få läsa sina journaler på nätet. Nu blir man först med att låta dem skriva kommentarer till det som står i journalen.

– Kommentarerna hamnar inte direkt i journalen, utan lagras separat. Patienten avgör själv vem som ska ha tillgång till kommentarerna. Det är också viktigt att påpeka att vårdpersonalen inte är skyldig att leta rätt på kommentarerna. Om du som patient vill vara säker på att de uppmärksammas måste du säga till särskilt, säger Benny Eklund, projektansvarig vid landstingets IT-avdelning, i ett pressmeddelande från landstinget.

Tjänsten blir tillgänglig redan i början av januari.

– Det här ligger i linje med vårt arbete för att stärka patientens makt och inflytande över vården, säger produktionsstyrelsens förste vice ordförande Nina Lagh (M), i pressmeddelandet

Men Upplands allmänna läkarförening är starkt kritisk till beslutet. Man inleder patienter i en falsk tro att de kommunicerar med vården, sa Torbjörn Karlsson, ordförande i läkarföreningen, i en tidigare artikel i Läkartidningen.