Projektet har mejslats fram tillsammans med Arbetsförmedlingen. Det riktar sig främst till nyanlända läkare utbildade utanför EU/EES. Tanken är att de via nätverket snabbt ska få en auskultation, för att få en inblick i svensk hälso- och sjukvård. Praktiken ska pågå minst tre veckor.

I dag tar det i genomsnitt fyra år för läkare med utbildning utanför EU/EES att få en svensk legitimation. Ett hinder är just är det är trögt att komma in på arbetsmarknaden.

– Det måste kunna gå snabbare, säger projektledaren Joel Hellstrand på Läkarförbundet och fortsätter:

– Vi tänker att praktiknätverket ska underlätta steget till en auskultation. Det blir den första kontakten med svensk hälso- och sjukvård. Gör man praktik, brukar möjligheten att klara de medicinska kunskapskraven som Socialstyrelsen ställer förbättras avsevärt.

Vad krävs för att få handleda?
– Man ska vara yrkesverksam ST-läkare eller specialistläkare. Sedan måste man förstås ha verksamhetschefen med sig.

För att få praktik krävs i sin tur att man är medlem i Läkarförbundet, inskriven på Arbetsförmedlingen och har blivit anvisad praktik av arbetsförmedlaren genom en särskild insats som ger handledararvode. Man måste även ha klarat det första steget i Socialstyrelsens kompletteringsprocess för läkare som är utbildade utanför EU/EES.

Handledarna och de nyanlända läkarna kommer sedan att matchas ihop av Läkarförbundet.

Här kan du läsa mer om praktiknätverket och anmäla intresse.