– Riksstämman är unik som specialitetsövergripande mötesplats och samlar läkare och aktörer verksamma inom hälso- och sjukvården för debatt och fortbildning; den fyller en mycket viktig roll i utvecklingen av dagens och morgondagens hälso- och sjukvård, säger Filippa Nyberg, vd för Läkaresällskapet, i ett meddelande.

Antalet besökare har successivt blivit färre. Till förra årets stämma – den första som hölls med en något annan approach i den mindre men mer centrala kongresslokalen Waterfront i centrala Stockholm – kom 2 100 deltagare. I år blev det bara 1 750 deltagare. Därför var en fortsättning inte självklar. Men »en första intern utvärdering visar på ett väl genomfört möte och en ekonomi i balans tack vare stöd från partners och Svenska Läkaresällskapet«, meddelar Filippa Nyberg.

Nu ska Läkaresällskapet göra en besöks- och utställarundersökning, vidareutveckla konceptet och planera för nästa riksstämma.

Läs även:

Nu ska riksstämmans nya kostym utvärderas