Socialstyrelsen skickade i början av november ut 17 frågor till landets 21 landsting om beredskapen för att ta om hand misstänkt ebolasmitta. En av frågorna som ställdes var om vårdpersonalen övat med skyddsutrustning. Svaren visar att drygt 820 personer inom ambulanssjukvården, drygt 800 på infektionsklinikerna, nästan 500 på akutmottagningarna, 220 på intensivvårdsavdelningarna och ett 70–tal på laboratorier gjort det.

– Detta är en ögonblicksbild, som ger oss en uppfattning om hur beredskapsarbetet utvecklas i landstingen. Att man under hösten hunnit utbilda drygt 2 400 personer i att hantera personlig skyddsutrustning är mycket positivt, säger Inger Andersson von Rosen, sakkunnig läkare vid Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Cirka 300 vårdplatser finns där det är möjligt att initialt isolera misstänkta fall. Om provsvaret visar sig vara positivt så ska patienten i första hand transporteras till högisoleringsenheten på Universitetssjukhuset i Linköping.

Alla landsting sade sig ha utarbetade rutiner för att ta om hand eventuella ebolapatienter inom ambulanssjukvården.19 av 21 landsting har det på akutmottagningarna och 20 av 21 landsting sade sig ha det på infektionsmottagningarna.

Kartläggningen blottlade även några svaga punkter i beredskapen. 13 av landstingen saknade rutiner för att transportera avlidna ebolasmittade patienter. 9 landsting svarade att de inte hade utarbetade rutiner för avfallshantering av riskmaterial och 10 saknade rutiner för transport av riskavfall.

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten uppdaterar regelbundet sina rekommendationer för hanteringen av misstänkta ebolafall. Här hittar du rekommendationerna.

Finns utarbetade rutiner för transport av ebolapatient?

Landsting/region

till sjukhuset?

inom sjukhuset?

av avliden patient?

Stockholms läns landsting

Ja

Ja

Nej

Landstinget i Uppsala län

Ja

Ja

Ja

Landstinget Sörmland

Ja

Nej

Nej

Landstinget i Östergötland

Ja

Ja

Ja

Landstinget i Jönköpings län

Ja

Ja

Nej

Landstinget Kronoberg

Ja

Nej

Nej

Landstinget i Kalmar län

Ja

Ja

Ja

Region Gotland

Ja

Nej

Nej

Landstinget Blekinge

Ja

Ja

Nej

Region Skåne

Ja

Ja

Ja

Region Halland

Ja

Ja

Nej

Västra Götalandsregionen

Ja

Ja

Nej

Landstinget i Värmland

Ja

Ja

Nej

Örebro läns landsting

Ja

Ja

Nej

Landstinget Västmanland

Ja

Ja

Nej

Landstinget Dalarna

Ja

Ja

Ja

Landstinget Gävleborg

Ja

Ja

Nej

Landstinget Västernorrland

Ja

Ja

Ja

Jämtlands läns landsting

Ja

Ja

Ja

Västerbottens läns landsting

Ja

Ja

Ja

Norrbottens läns landsting

Ja

Nej

Nej