I brevet, som har publicerats i flera lokaltidningar, skriver läkarföreningarna att runt var fjärde distriktsläkartjänst är vakant i Sverige. I Norrland ser det ännu värre ut och läkarföreningarna anser att läget har förvärrats sedan vårdvalet infördes. I Västernorrland är exempelvis drygt 50 procent av distriktsläkartjänsterna vakanta.

Läkarföreningarna är besvikna över att landstingspolitikerna inte gjort mer åt läkarbristen, och menar att utvecklingen nu går åt fel håll. Antalet allmänläkare fortsätter att minska samtidigt som stora pensionsavgångar står för dörren och stafettläkare blir allt svårare att få tag på.

Brevet har skickats till landstingpolitiker och landstingsledningar i Norra sjukvårdsregionen. Det har undertecknats av Sara Sehlstedt, ordförande Jämtlands läns läkarförening, Jonas Wallvik, ordförande i Medelpads läkarförening, Bo-Göran Widman, ordförande Ångermanlands läkarförening, Nino Bracin, ordförande Västerbottens läkarförening och Robert Svartholm, ordförande Norrbottens läkarförening. 

Läs mer:

Distriktsläkarbrist i Luleå