Medianväntetiderna inom cancervården för hela landet är ungefär desamma som i tidigare mätningar, konstaterar Socialstyrelsen i sin senaste rapport, där nio cancerformer ingår.

Det är dock stora skillnader mellan olika landsting och olika cancerformer. Västmanland har en medianväntetid på 24 dagar mellan remiss och behandling för tjocktarmscancer. Den tiden är mer än dubbelt så lång i Södermanland.

Skillnaderna i väntetid kan bland annat bero på olikheter hos patienterna i till exempel allmäntillstånd, men också på sådant som olika ersättningssystem och hur sjukhusen arbetar med patientflöden, enligt Socialstyrelsen. Under 2015 ska myndigheten göra analyser för att se vilka systemförändringar som kan korta väntetiderna inom cancervården, liksom på akutmottagningarna. 

Den senaste mätningens medianväntetider för hela landet, där det enligt Socialstyrelsen inte hänt så mycket över en treårsperiod:

  • Bröstcancer: 20 dagar
  • Huvud- och halscancer: 53 dagar
  • Lungcancer: 29 dagar
  • Malignt melanom: 37 dagar
  • Njurcancer: 60 dagar
  • Fjärrmetastaserad prostatacancer: 42 dagar/Intermediär- och högriskprostatacancer: 172 dagar
  • Tjocktarmscancer: 38 dagar
  • Urinblåsecancer: 39 dagar
  • Ändtarmscancer: 57 dagar

Med väntetid avses i regel tid från beslut om remiss till start av behandling. Den patientupplevda väntetiden börjar dock tidigare men är svårare att mäta, skriver Socialstyrelsen i rapporten. Urvalet av patienter har avgränsats på olika sätt och perioden är något varierande för de olika cancerformerna.

Män har något längre väntetid än kvinnor där det går att jämföra.