Sverige är sämre på information till patienter än många andra länder. Det är en av slutsatserna som Myndigheten för vårdanalys gör efter att ha ställt samman resultaten av International Health Policy Survey 2014, som i sin tur gjort intervjuer med patienter i 11 länder om vad de tycker om vården. Bara Norge var sämre än Sverige på att informera patienter om vad de har för alternativa behandlingar att välja mellan. Och medan bara hälften av de svenska patienterna gått igenom sina läkemedel med vården, har 80 procent av patienterna gjort det i Kanada, Nya Zeeland och USA.
  
Några av slutsatserna från undersökningen, enligt Vårdanalys, är:

  • Jämfört med andra länder är den svenska vården sämre på att informera patienterna så att de själva kan ta välgrundade beslut.
  • Sjukvårdspersonal i Sverige uppmuntrar i lägre grad än i de andra länderna patienter att ställa frågor. Svensk vårdpersonal har dessutom mindre kännedom om patientens sjukdomshistoria.
  • I Sverige har förhållandevis få personer med kronisk sjukdom diskuterat med vårdpersonal om hur de ska sköta sin sjukdom och vad de ska ha för mål.
  • Svensk vård är dock förhållandevis bra på att stödja personer med kronisk sjukdom mellan sina läkarbesök, där sju av tio svenska patienter sa sig ha någon inom vården att kontakta mellan besöken. 
  • Svenska patienter upplever i lägre grad att deras ordinarie läkare/annan vårdanställd samordnar deras vård. 
  • Var fjärde svensk som ingick i undersökningen svarade att de hjälper en närstående minst en gång per vecka, vilket gör att omsorgen om närstående är minst lika stor i Sverige som i de andra länderna.

När årets undersökning ställs mot tidigare års resultat framträder inga tydliga förbättringstrender, konstaterar Vårdanalys i ett pressmeddelande.

I undersökningen deltog 7 200 svenskar, 55 år eller äldre. De övriga tio länderna var: Frankrike, Nederländerna, Norge, Australien, Tyskland, Kanada , Nya Zeeland, Storbritannien, Schweiz och USA.