Mötet hålls den 2–3 december och arrangeras av Socialdepartementet, Folkhälsomyndigheten och Världshälsoorganisationen (WHO).

Ett mål är att enas om ett förslag om ett nytt globalt program för att övervaka och spåra spridningen av resistenta bakterier. Det är tänkt att bli det första, konkreta steget mot ett förverkligande av WHO:s handlingsplan mot antibiotikaresistensen, som ska läggas fram i maj.

– Nuvarande brister i de globala övervakningssystemen undergräver ansträngningarna att bekämpa antibiotikaresistens. Denna överenskommelse kommer att ge dessa länder en mycket bättre position för att genomföra den globala handlingsplanen mot antibiotikaresistens som WHO presenterar nästa år, säger Dr Keiji Fukuda, WHO Assistant Director General for Health Security i ett pressmeddelande.

Sverige beskrivs som en av de drivande krafterna i kampen mot antibiotikaresistensen.

– Sverige har stor erfarenhet att övervaka antibiotikaresistens och vi har därför tagit på oss ett tungt ansvar även i det fortsatta internationella samarbetet. Nu kan vi dela med oss av erfarenheterna på global nivå tillsammans med WHO. Det är fantastiskt att så många länder har samlats här i Stockholm för att besluta om en så viktig fråga, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

På en presskonferens under tisdagen berömde Dr Keiji Fukuda Sveriges insatser och kunskaper inom området. Han nämnde särskilt Otto Cars som är professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet och chef för det internationella nätverket ReAct – Action on Antibiotic Resistance.

Exakt vad Sverige får för roll när det gäller det planerade övervakningssystemet är inte klart.
– Vi har sagt att vi är beredda att göra vad som behövs. Men det är upp till WHO att bestämma vad vi ska göra, säger Johan Carlson.

Enligt Gabriel Wikström, folkhälso- och sjukvårdsminister som också deltog på presskonferensen, är antibiotikaresistensen en prioriterad fråga för den svenska regeringen.

I rapporten »Antimicrobial Resistance – Global Surveillance« som kom i år skriver WHO att vanliga infektioner som lunginflammation och urinvägsinfektion riskerar att bli dödliga igen om inget görs.