2 timmar och 50 minuter. Så lång tid tog ett genomsnittligt besök på akuten – från dörr till dörr – under första halvåret 2014, enligt en rapport från Socialstyrelsen. Det är lite längre än motsvarande period 2013 och nästan en halvtimme längre än 2010, då mätningarna började. Från 2013 till 2014 ökade vistelsetiden på 29 av akutmottagningarna och minskade på 24. Patienterna som är 80 år och äldre vistades 35 minuter längre på akuten, en ökning med 6 minuter sedan 2013.

57 minuter är den genomsnittliga väntetiden till första läkarbedömning på en akutmottagning. Det är samma väntetid som 2013 och 7 minuter längre än 2010. 28 akutmottagningar hade längre och 21 kortare väntetid. Här har 80-plussarna samma väntetid som övriga.

Både vad gäller vistelsetid och väntetid till första läkarbedömning är det stora skillnader i landet.

– Varje landsting och sjukhus behöver granska sina resultat för att se om exempelvis förändringar i organisation och bemanning kan korta väntetiderna, kommenterar Mats Granberg, utredare vid Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Sundsvall/Härnösand har kortast vistelsetid på sin akutmottagning, 1 timme och 45 minuter. Den längsta, 4 timmar och 14 minuter, har Akademiska sjukhuset i Uppsala. Kortast väntan på läkarbedömning har Kalix, 23 minuter, och längst har Södersjukhuset i Stockholm, 1 timme och 53 minuter.

Sammanlagt hade landets akutmottagningar 1,22 miljoner besök det första halvåret 2014, en ökning med 1,3 procent sedan 2013. Uppskattningsvis blir det 2,45 miljoner akutbesök under hela 2014.

I underlaget till rapporten ingår 70 sjukhusbundna akutmottagningar. Alla väntetidsmått är medianvärden.