Andelen äldre specialistläkare som fortfarande arbetar ökar. År 1995 var de 3 procent, och 2011 utgjorde de 12 procent av arbetsstyrkan. I åldersgruppen 65–69 år arbetade hela två tredjedelar 2011. Det är några uppgifter ur Distriktsläkarföreningens nya skrift »Den äldre läkaren i primärvården«, som tar upp förutsättningar och villkor för läkare som arbetar vidare efter 67 års ålder.

Utöver allmänna arbetsrättsliga villkor finns en rad exempel på vilka lokala löne- och arbetstidsvillkor som kan gälla. Till exempel är det vanligt med en högre lön när arbetsgivaren inte längre behöver betala sociala avgifter.

I primärvården saknas 1 400 läkare. Bland de verksamma läkarna är runt 800 äldre än 65 år. De är ett betydande bidrag, enligt Ove Andersson, Svenska Distriktsläkarföreningens ordförande. 

– Den äldre läkarens kompetens och erfarenhet måste tas tillvara på ett bättre sätt, säger han i ett pressmeddelande.