De 38 000 flickor och kvinnor som enligt Socialstyrelsens beräkningar kan ha utsatts för någon form av könsstympning kommer företrädesvis från en rad afrikanska länder, Somalia, Eritrea, Etiopien, Egypten och Gambia. De ska ha utsatts för övergreppen där, innan de kom till Sverige.

Flickor under 18 år beräknas utgöra 7 000 personer av det totala antalet utsatta.

Beräkningen har gjorts med en kombination av källor, bland annat omvärldskunskap om olika länder, svenska registerdata med uppgifter om kön, ålder och födelseland samt uppgifter ur patientregistret om vårdtillfällen med relevanta diagnoskoder.

Hälso- och sjukvården har en viktig roll för att påverka riskerna för att någon utsätts för könsstympning genom information och förebyggande arbete, enligt rapporten.

Världshälsoorganisationen, WHO, beräknar det globala antalet könsstympade kvinnor och flickor till drygt 140 miljoner.