Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm skriver i sin motivering:

»Nämnden anser att det inte är forskningsetiskt försvarbart att rekrytera anställda i beroendeställning. Nämnden påminner om möjligheten att införskaffa avidentifierade blodprodukter från Blodcentralen vilket inte kräver forskningsetisk prövning.«

I sin ansökan skriver företaget, som arbetar med biologiska läkemedel, antikroppar och proteiner, att det är »av yttersta vikt att undersöka huruvida företagets läkemedelskandidater kan orsaka immunologiska reaktioner hos individer. Det finns möjligheter att undersöka detta i provrörssystemet. Grundläggande för alla dessa analyser är att färskt blod behövs. För andra analyser kan blod köpas från blodgivarcentraler.«