I tio år har Arbetsmiljöverket haft ögonen på Helsingborgs lasarett på grund av de kroniska problemen med överbeläggningar. Sedan 2011, då myndigheten i frustration chockhöjde vitesbeloppet till 1 miljon kronor, har sjukhuset fått betalat 5,3 miljoner kronor i viten för att man placerat patientsängar fel och därmed riskerat personalens hälsa. Den senaste domen kom för knappt en månad sedan.

Trots det fortsätter Arbetsmiljöverket att få in signaler om att sjukhuset placerar sängar i korridorer eftersom man har fler patienter än vad man har personalresurser för.

– Det är en slitsam arbetssituation där personalen kommer i kläm. Det kan vi från vår sida inte acceptera, säger arbetsmiljöinspektör Lise-Lotte Hamfelt vid Arbetsmiljöverket, Region Syd.

Nu tar man till den ovanliga åtgärden att begära ett möte med den politiska ledningen och de högsta tjänstemännen.

– Vi har försökt att synliggöra den här problematiken uppåt i organisationen genom höjda viten, men det har inte fått den effekt vi har hoppats på. Därför gör vi det här som vi inte gjort tidigare. Vi hoppas på en bra och konstruktiv dialog, säger Lise-Lotte Hamfelt, som betonar att man är medveten om att vårdplatsproblematiken till viss del beror på faktorer utanför sjukhuset, och att en del av lösningen kan handla om att förmå kommunerna att ta hem sina färdigbehandlade patienter tidigare.

– Många andra sjukhus har lyckats bra med det, och vi vill veta varför det inte fungerar här.

Möte med regionen är planerat till den 30 januari.