På bilden t v är barnakutens samtliga barnläkare med, på bilden t h har de utlandsfödda lämnat sina platser.

Foto: Privat

Jonas F Ludvigsson, barnläkare vid universitetssjukhuset i Örebro, berättar att han reagerat på de hårdare tongångarna mot invandrare i samhället. Efter uttalandet av Sverigedemokraternas partisekreterare om att samer och judar inte är svenskar kände han att måttet var rågat.

– Jag talade med en utlandsfödd kollega som sa att det är väldigt olustigt när så mycket negativt sägs om invandrare. Så jag frågade kollegorna om de ville ställa upp på en protest mot rasismen.

Kollegorna ställde mangrant upp, och två bilder togs. På den ena är alla 21 barnläkare med, på den andra bara de med svensk bakgrund. Resultatet: på den andra bilden står en tredjedel av stolarna tomma. På så sätt vill man visa att barnakuten inte skulle fungera utan invandrade läkare.

De två bilderna lades ut på Barnläkarföreningens Facebook-sida och fick snabbt ett stort gensvar. Bilderna har hittills setts av 180 000 personer och gillats av 4 500. Protesten har också uppmärksammats i flera medier.

– Jag hade nog förväntat mig ett gensvar, för min känsla är att de flesta i Sverige har samma uppfattning som mig när det gäller invandrares plats i Sverige. Men det var svårt att veta hur många det skulle bli. Om det hade varit 8 000 i dag som sett protesten hade jag varit nöjd, men nu är det 180 000, säger Jonas F Ludvigsson.