Depression bland personer över 65 år är vanligt och kan öka risken för att dö i förtid, men det är oklart hur depression hos äldre ska behandlas, skriver Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, i sitt pressmeddelande om rapporten »Behandling av depression hos äldre«.

Forskningsresultat som gäller vuxna i allmänhet kan inte självklart överföras till den äldre befolkningen och i synnerhet inte de allra äldsta och sköra. I en systematisk översikt har SBU sammanställt det vetenskapliga underlaget för behandling av depression hos just äldre. Det handlar om effekterna av antidepressiva läkemedel, psykologisk behandling, fysisk aktivitet, elektrokonvulsiv behandling (ECT), ljusterapi och kombinationer av olika behandlingar. Och för de flesta frågeställningar och behandlingsformer är det vetenskapliga underlaget otillräckligt eller begränsat, enligt rapporten, som tagits fram på uppdrag av regeringen.

Behandling med SSRI är mycket vanlig, men effekten är tveksam på kort sikt, de flesta äldre blir inte hjälpta, skriver SBU bland annat. Ett SNRI-preparat, duloxetin, visade något bättre effekt än placebo hos personer med återkommande depressioner, men preparatet hade en rad biverkningar som innebar särskilda problem.

Ett visst stöd finns för psykologisk behandling i form av problemslösningsterapi, men tillgången till psykologisk behandling är »nästan obefintlig«, enligt pressmeddelandet.