Läkarförbundet har ökat med 846 medlemmar det senaste året, enligt förbundets kommunikationschef Kristina Eriksson. Det är en ökning med 1,8 procent sedan den 1 januari 2014.

Läkarförbundet hade 46 679 medlemmar den 1 januari 2015. Av dem var 33 599 yrkesverksamma, 6 670 studenter och 6 410 pensionärer.