Antalet förstahandssökande till yrkesutbildningar har ökat generellt sedan förra året. Procentuellt störst är ökningen av sökande till utbildningar till civilingenjör, men näst störst är ökningen av antal sökande till läkarutbildningen. Detta enligt Universitets- och högskolerådet som presenterar statistik i samband med urval 2 till vårterminen 2015, jämfört med motsvarande siffror från urval 2 vårterminen 2014. 

Antalet förstahandssökande till läkarutbildningen har ökat med 9 procent eller 339 personer i år jämfört med förra året. 

Antalet behöriga sökande för läkarutbildningen har ökat med 10 procent eller 398 personer, och antalet antagna till läkarutbildningen har ökat med 14 procent sedan förra årets urval 2.