Överläkaren i obstetrik- och gynekologi, som var verksam vid Höglandssjukhuset i Eksjö, fick 2013 sin legitimation återkallad av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, efter att han i strid mot gällande riktlinjer avslutat en mycket utdragen förlossning med sugklocka och tång i stället för med kejsarsnitt. Förlossningen slutade med att barnet avled medan modern fick allvarliga skador.

Enligt HSAN handlade läkaren i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet när han inte följde riktlinjerna, men läkaren själv anser att riktlinjerna ska ses som råd och inte utgör vetenskap och beprövad erfarenhet. Läkaren yrkade därför på att han skulle få tillbaka sin legitimation, och i annat fall få en prövotid på tre år.

Förvaltningsrätten i Stockholm menar dock att även om riktlinjerna inte är absoluta och en individuell bedömning måste göras i varje fall, frångick läkaren vetenskap och beprövad erfarenhet genom att med stor marginal överskrida tiden som anges i riktlinjerna för klockdragning, och inte övergå till kejsarsnitt.

Förvaltningsrätten menar att överläkaren varit grovt oskicklig och att hans agerande påverkat allmänhetens tillit till honom som yrkesutövare. Det finns dessutom anledning att befara att oskickligheten får betydelse för patientsäkerheten i framtiden. Därför avslår rätten överklagandet, liksom yrkandet om prövotid.

Läkaren åtalades även i allmän domstol för vållande till annans död och vållande till kroppsskada. Han frikändes dock av Eksjö tingsrätt eftersom det inte ansågs bevisat att barnet skulle ha överlevt om läkaren följt riktlinjerna och att läkaren inte befunnit sig i en nödsituation. Domen överklagades inte av åklagaren.