I Sörmland, Uppsala och Värmland erbjuder alla primärvårdsenheter hjälp till rökstopp medan det bara är 38 procent i Blekinge.

Att sluta röka är en av de absolut viktigaste åtgärderna för att minska sjukligheten i astma och KOL, och enligt Socialstyrelsens nyligen publicerade nationella riktlinjer bör samtliga rökande personer med KOL erbjudas stöd.