Läkare som arbetar med det nationella vårdprogrammet för prostatacancer, inom landstingens organisation Regionala cancercentrum i samverkan, har stött på en praxis som de inser strider mot hälso- och sjukvårdslagens krav på att informera patienten om möjliga behandlingar.

Det handlar om två läkemedel, Zytiga och Xtandi, som är registrerade på indikationerna kastrationsresistent metastaserad prostatacancer före och efter behandling med cytostatika. Men endast när läkemedlen ges efter cytostatikabehandling är de subventionerade, enligt den bedömning av kostnadseffektivitet som gjorts av Tandvårds- och läkemedelsverket.

Det finns dock patienter i Sverige som får behandlingen utan föregående cytostatikabehandling, men då står de själva för kostnaden, enligt brevet. Det kan handla om en kostnad på mellan 100 000 och 1 miljon kronor.  Eftersom de flesta patienter inte antas ha råd att betala så mycket är praxis dock, enligt brevet, att inte informera om detta alternativ då det handlar om patienter som inte genomgått cytostatikabehandling och som antingen rekommenderas cytostatika eller inte bedöms klara cytostatikabehandling. 

Nu undrar läkarna i sitt brev till Socialstyrelsen dels om det är förenligt med hälso- och sjukvårdslagen att inte informera om en godkänd och effektiv behandling, dels om det är rätt att berätta om en behandling som endast vissa har råd med. »Vi känner oss surrade vid masten på kryss mellan Skylla och Karybdis«, skriver de och ber att Socialstyrelsen uttalar sig i frågan.

Enligt Ola Bratt, ordförande i vårdprogramgruppen, ska både Socialstyrelsen och Statens medicinsk-etiska råd behandla frågan under februari månad.

Läs även:

Prostatacancer – nya riktlinjer och första vårdprogrammet