Gunilla Hult Backlund, generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg. Foto: Pressbild/IVO

Vad vården och patientsäkerheten behöver är bättre kommunikation utanför journalen, inte mer dokumentation, enligt Gunilla Hult Backlund. Hon hänvisar till en rapport från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som lyfter fram kommunikationsbristerna som en mycket vanlig orsak till patientsäkerhetsbrister. Men mer dokumentation, fler riktlinjer och rutiner är inte vägen framåt, enligt artikeln på DN Debatt. I stället kan alltför omfattande dokumentation skapa problem med bristande överblick och med att central information inte uppmärksammas.

Även myndigheten IVO ska ta lärdom av detta, och nu ser myndigheten över sitt sätt att utöva tillsyn:

»Som tillsynsmyndighet skulle vi behöva fokusera mer på hur patientsäkerhetsarbetet bedrivs i praktiken och vad resultatet blir för vårdtagarna. Det kan till och med vara så att tillsynsmyndighetens traditionella fokus och efterfrågan på riktlinjer och rutiner har bidragit till en ökad och inte alltid ändamålsenlig byråkratisering. Det vi letar efter och begär in påverkar självklart vad vårdgivaren prioriterar. Vi måste börja reagera lika kraftfullt på överdokumentation som när vi konstaterar att viktiga händelser inte är dokumenterade«, skriver Gunilla Hult Backlund.

Och vården ska eftersträva att inte lösa problem genom att skapa nya riktlinjer. Nya styrdokument ska bara skapas om det gör att de totala dokumentationskraven minskar, anser hon.

»Vårt arbete ska i lägre grad resultera i nya riktlinjer hos vårdgivaren, men i insikter och verktyg för effektivare dokumentation, kommunikation och patientmedverkan«, skriver hon avslutningsvis.

Läs även:

Brister i informationsöverföring hotar patientsäkerheten, enligt IVO