Enligt Göran Stiernstedt, som på regeringens uppdrag utreder hur vårdens resurser kan användas mer effektivt, finns det indikationer på att läkarnas joursystem försvårar samordningen mellan olika personalgruppers scheman, genom att jourkomp ofta tas ut under dagtid. Det hindrar i sin tur ett effektivt utnyttjande av personalresurserna.

Men Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren menar att det inte stämmer att joursystemet skulle försvåra schemaläggningen av läkarna.

– Vi vet att läkare ofta inte får ut sin jourkomp när de önskar det, utan efter verksamhetens behov och planering. Det gäller inte bara jourkomp, utan också semester och fortbildning.

Enligt Heidi Stensmyren är det inte alls säkert att schemaläggningen skulle bli enklare med ett annat system.

– Jag tror att vi har ett kostnadseffektivt system som ger bra tillgång till läkare. Med det inte sagt att man inte kan jobba på andra sätt som är mer effektiva.

Heidi Stensmyren tycker exempelvis att det är bra att Göran Stiernstedt lyfter frågan om att göra beslutsstöden mer lättillgängliga. Hon är också positiv till att ta fram nationella behandlingsrekommendationer där professionerna bör få en tydlig roll. En rejäl satsning på IT-systemen är också ett välkommet förslag.

– Många läkare lyfter att det försvinner mycket arbetstid på grund av gamla system som inte fungerar tillsammans.

Är ni beredda att diskutera frågan om joursystemet med Göran Stiernstedt och kanske SKL?

– Vi har diskuterat den på många olika sätt, den kommer ju upp från tid till annan. Vi har haft partsdiskussioner med SKL, vi har diskuterat med arbetsgivarna lokalt och vi har diskuterat den i omgivningen på alla andra plan.

Varför tror du att frågan om läkares jourer dyker upp med jämna mellanrum?

– Jag tror att det är för att det är en konkret fråga. Om man pratar om effektivare arbetssätt blir det mer abstrakt. Men joursystemet handlar om siffror och det är lättare att diskutera.