Målet för kampen är nu inte längre att bromsa spridningen av viruset utan att helt få stopp på epidemin, skriver WHO i sin senaste ebolarapport. Därför har insatserna ändrat fokus från utbyggnad av ny sjukvårdsinfrastruktur till att se till att den kapacitet som finns för att hitta nya fall, ta hand om dem och genomföra säkra begravningar används fullt ut.

Epidemin har till dags dato skördat närmare 9 000 dödsoffer, enligt WHO.


Läs tidigare artiklar:
Ebola – samlingssida!