Journalutdragen, som är omaskerade så när som på patienternas namn, har publicerats på en engelskspråkig blogg om forskningsfusk och tillbakadragna vetenskapliga artiklar. Dokumenten ingår i en anmälan om forskningsfusk som fyra läkare på Karolinska universitetssjukhuset, KS, lämnat in till Karolinska institutet. Bloggen har fått tillgång till anmälan, inklusive journalmaterialet, och lagt ut den på sajten.

Fuskanklagelserna handlar om att en gästprofessor vid Karolinska institutet ska ha förvanskat data vid publiceringen av resultaten från transplantationer av konstgjorda luftstrupar utförda på KS, vilka därmed framstått som framgångsrika trots att de i själva verket ska ha varit misslyckade. Anmälarna bygger sin anklagelse på jämförelser mellan de uppgifter som publicerats i artiklar och journaldata från de aktuella patienterna.

För närvarande håller KS på att utreda om den eller de personer som hämtade journaluppgifterna till anmälan hade behörighet för det, eller gjort sig skyldiga till dataintrång. Nu har sjukhuset även lämnat in en polisanmälan rörande det faktum att uppgifterna, utan patienternas medgivande, lämnats ut för publicering på nätet, vilket kan vara ett brott mot tystnadsplikten. Anmälan är inte riktad mot någon särskild person.

Nils Funcke, journalist och expert på tryckfrihet, säger att det efterforskningsförbud som finns när offentliganställda läcker till media inte gäller för en blogg som inte har svenskt utgivningsbevis. Fast just i detta fall, när det handlar om brott mot tystnadsplikten, skulle det ha varit tillåtet att efterforska källan även om det varit fråga om ett grundlagsskyddat medium.

– Om det är känsliga uppgifter av det här slaget spelar det inte någon roll om det ligger under tryckfrihetsförordningen eller utanför. Det är fritt fram att ta reda på vem som sprider sådana uppgifter, säger Nils Funcke.