De nya läkemedlen mot hepatit C botar sjukdomen betydligt snabbare och med färre biverkningar än de äldre. Läkemedlen är dock väldigt kostsamma, och när TLV för några månader sedan beslutade att de skulle ingå i läkemedelsförmånen begränsades subventionen till patienter med mycket skadad lever, patienter som genomgått organtransplantation samt patienter som fått sjukdomar på andra organ till följd av hepatit C-infektion. Övriga patienter måste betala ur egen ficka om de vill ha behandlingen.

Men att utesluta 80 procent av alla hepatit C-patienter från en botande behandling bryter enligt Hans Rosling mot smittskyddslagens bestämmelser om att läkemedel mot en allmänfarlig sjukdom och som bedöms minska risken för smittspridning ska vara kostnadsfria för patienten. Att man trots det väljer att inte ge behandlingen till alla tror Hans Rosling beror på att hepatitpatienter är en svag grupp som inte kommer att kräva sin rätt. Han uppger också att han kontaktas av många patienter och att det snart är tillräcklig många för att väcka talan i domstol.

Parallellt med TLV:s beslut beslutade landstingen att för första gången tillämpa en modell för ordnat införande, vilket innebär att läkemedlen införs samtidigt i hela landet enligt ett gemensamt införande- och uppföljningsprotokoll. 

Enligt Sveriges Kommuner och landstings beräkning skulle det med de priser tillverkarna begär i dag kosta närmare 25 miljarder att ge medicinerna till alla hepatit C-infekterade patienter. Nya läkemedel är dock på gång och med ökad konkurrens hoppas TLV att priserna ska pressas så att fler kan erbjudas behandling framöver.