Det var 2012 som ett apotek slog larm om läkarens omfattande förskrivning av narkotikaklassade läkemedel. En utredning från Socialstyrelsen kom fram till att läkarens förskrivningar inte var i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Förskrivningarna skedde slentrianmässigt, någon uppföljning av effekterna gjordes inte och ingen nedtrappning eller utsättning planerades.

Socialstyrelsen bedömde att utgjorde läkaren en fara för patientsäkerheten och överlämnade ärendet till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, som 2013 beslutade att återkalla hans behörighet att skriva ut narkotikaklassade läkemedel.

Enligt en anmälan i november 2014 från ett apotek ska läkaren trots detta vid ett flertal tillfällen ha skrivit ut tramadol till patienter. Nu har Inspektionen för vård och omsorg, IVO, i enlighet med patientsäkerhetslagens bestämmelser beslutat om att utreda en eventuell åtalsanmälan mot läkaren.

Enligt handläggare på IVO är det ovanligt att läkare trotsar beslut om indragen förskrivningsrätt.