Tabletten innehöll 169 mg av substansen PMMA (p-metoxi-N-metylamfetamin), ett ämne som redan i doser på 40–50 mg kan vara hälsovådligt. Kroppstemperaturen kan öka kraftigt med påverkan av flera organsystem som följd. Symtomen kan vara hjärnsvullnad, cirkulationssvikt, sönderfall av muskel- och leverceller – och i värsta fall kan intag av tabletten leda till döden.

Tabletten är orangefärgad och femkantig med ett stort »S« på båda sidorna. 

– Tabletten tycks vara samma som de som analyserats i Holland och PMMA-halten är så hög att den måste anses vara direkt livsfarlig, kommenterar Erik Lindeman, läkare vid Giftinformationscentralen, i ett pressmeddelande från Läkemedelsverket.