Ekots undersökning visar att landets universitetssjukhus har omkring 25 procent hyrläkare på sina psykiatriavdelningar. Enda undantaget är Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, som inte har några hyrläkare alls.

Patienter inom psykiatrin har stort behov av långsiktigt samarbete med psykiater för att reda ut vilken medicinering eller annan behandling som ska ges. Med allt fler hyrläkare på plats får patienterna inte den vård de behöver. Det säger Ing-Marie Wieselgren, nationell psykiatrisamordnare vid Sveriges Kommuner och landsting, SKL, till Ekot.

– Jag får signaler från ganska många ställen i Sverige att man har bekymmer med läkarbemanningen, och att man i högre utsträckning än man skulle vilja måste anlita bemanningsföretag. Alla försöker minska behovet av hyrläkare men vi har inte lyckats, säger hon.