Centralstyrelsen består av fjorton ledamöter, inklusive presidiet. Ledamöterna väljs på två år, och varje år är hälften av dem uppe för omval. När årets valförteckning nu gått ut till delföreningarna, visar det sig att bara två av de sju aktuella ledamöterna ställer upp för omval: Karin Båtelson, som är förbundets förste vice ordförande, och Elin Ericsson.

De övriga fem – Thomas Brännström, Eva Engström, Staffan Henriksson, Johan Ljungberg och David Svaninger – avsäger sig omval. Några av dem har suttit länge i CS, men andra bara i två eller fyra år.

Valberedningens ordförande Bengt von Zur-Mühlen bekräftar att det är ovanligt många avsägelser i år, men kan i dag inte säga något om orsakerna.

– I samband med nästa CS-möte ska valberedningen intervjua ledamöterna en och en. Efter det kan vi se om det finns någon gemensam röd tråd, eller om det endast ligger individuella skäl bakom varje avsägelse, säger han.

Bengt von Zur-Mühlen är dock inte rädd att det ska bli svårt att fylla de lediga platserna:

– Vi brukar ha fler nominerade än vad det finns lediga platser, säger han. Förra året hade vi flera lämpliga kandidater som valberedningen inte hittade någon plats åt. Jag hoppas att de nomineras igen, och ser också gärna nya nomineringar.

– I valberedningens arbete ingår att försöka få balans mellan olika delföreningar, och mellan kön, ålder, specialiteter och så vidare. Det blir lättare om det finns fler nominerade att välja på.

Fullmäktigemötet 2015

Årets fullmäktigemöte hålls i Stockholm den 26–27 maj. Nomineringar från delföreningarna ska vara valberedningen tillhanda senast den 27 mars.