»I grunden är det här en patientsäkerhetsfråga.« Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren i en kommentar på Läkarförbundets webbplats med anledning av att Sverige nu måste ta ställning till två alternativ: stoppa antroposofiska läkemedel eller införliva dem i landets lagstiftning.

Detta efter en dom från EG-domstolen som innebär att Sverige inte längre får undanta antroposofiska läkemedel från läkemedelslagstiftningen. I dag får läkemedlen säljas med tillstånd från regeringen. Att införliva dem i lagen vore ett dåligt alternativ enligt Heidi Stensmyren:

– Enligt patientsäkerhetslagen är hälso- och sjukvårdspersonal skyldig att utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. För antroposofiska preparat skulle inget krav på vetenskapliga effektstudier ställas. Det vore oförenligt med patientsäkerhetslagens krav, vilket både Läkemedelsverket och Socialstyrelsen påtalat, säger hon i kommentaren.

Läkemedelsverket, som utrett frågan, anser att det är en fråga för politikerna att ta ställning till.

Heidi Stensmyren påpekar att det är viktigt att frågan får beredas ordentligt innan det läggs förslag till riksdagen och att Läkemedelsverkets utredning får gå ut på remiss.

Läs mer: Nya regler för antroposofiska läkemedel kritiseras av professor