Sverige kommer att följa EU:s lagstiftning beträffande de så kallade antroposofiska läkemedlen, enligt besked från svenska sjukvårdsministern Gabriel Wikström (S). Ställningstagandet bygger på Läkemedelsverkets rapport från oktober 2014 som anger olika sätt att föra in de antroposofiska läkemedlen i svenska läkemedelslagen. 

Om en nyordning genomförs i Sverige, betyder det slutet på ett nära 30 år långt juridiskt dilemma, skriver Svenska Dagbladet. 

EU-domstolens önskan är att Sverige ändrar sin nuvarande lagstiftning gällande antroposofiska läkemedel. Kravet är att antingen stoppa alla sådana preparat och slopa alla i dag gällande dispenser och undantag, eller att inlemma alla de antroposofiska läkemedlen i den svenska lagstiftningen på samma villkor som gäller i andra EU-länder. 

Men förslaget om nya regler gällande de antroposofiska läkemedlen möter kritik. 

– Det vore förskräckligt för svenska patienter, säger Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi vid enheten för farmakologi, Uppsala universitet, till Svenska Dagbladet.

Han anser att ett riksdagsbeslut av den innebörden skulle »urholka  läkemedelsbegreppet fullständigt«, som därigenom skulle bli »ett tomt ord som i värsta fall kommer att bygga på mytologiska föreställningar om att medlet ger en ökad livskvalitet”. 

– Man släpper kravet på att läkemedlet ska ha en påvisad effekt på det som det används för, säger Dan Larhammar. 

Socialdepartementet bekräftar att de antroposofiska läkemedlens framtid i Sverige är under beredning. Man vill dock tona ner intrycket av att sjukvårdsminister Gabriel Wikström redan skulle ha tagit ställning i frågan. 

– Jag vill bara betona att det som sjukvårdsministern är positiv till är att vi flyttar oss från det som gäller nu, säger Gabriel Wikströms pressekreterare Helena Paues till Dagens Medicin.

– Den svenska regeringen har i över 20 års tid gett de här preparaten årliga specialtillstånd, det är inte en hållbar lösning, tillägger hon.