Möjligheten att rädda liv efter plötsligt hjärtstopp beror på tre faktorer som måste fungera väl. Tidigt larm, tidig hjärt- och lungräddning och tidig defibrillering. Foto: Annabella Bluesky/Science Photo Library

Rapporten har bland annat jämfört den procentuella överlevnaden i Sveriges olika regioner en månad efter ett hjärtstopp utanför sjukhus. I Örebro län var 17,8 procent av patienterna vid liv efter en månad, i Halland 14,6 procent och i Kronoberg 13 procent.

Thomas Kellerth, överläkare vid Kardiologiska kliniken på Universitetssjukhuset Örebro, gläder sig åt statistiken. 

– Det är ganska fantastiskt. Man får tänka på att det handlar om personer som nästan avlidit eftersom hjärtat har stannat, men som sedan kommit tillbaka och överlevt, säger Thomas Kellerth i ett pressmeddelande från Örebro läns landsting. 

Överlevnaden skiljer sig påtagligt i olika delar av landet. Svårast att överleva ett hjärtstopp utanför sjukhus visade sig vara i Västernorrland, där bara 4,3 procent av patienterna var vid liv en månad efter hjärtstoppet.

Det Svenska Hjärt-lungräddningsregistret (tidigare benämnt det svenska hjärtstoppsregistret) kartlägger verksamheten kring hjärtstopp i och utanför sjukhus i Sverige. Varje år dör 15 000 människor på grund av hjärtstopp, av dessa avlider 1 av 3 på sjukhus.

Enligt registrets rapport gällande siffrorna för 2013 räddades 1 188 patienter till livet efter ett plötsligt och oväntat hjärtstopp i Sverige. Av dessa har 668 inträffat innanför sjukhusets väggar och 539 utanför sjukhusets väggar. Bland samtliga överlevande har det stora flertalet (mer än 90 %) en god eller relativt god cerebral funktion.

De tre regioner som har rapporterat flest räddade liv per 100 000 invånare år 2013 (oavsett om hjärtstoppet inträffade innanför eller utanför sjukhusets väggar) var i rangordning: Dalarna (8,5), Örebro (8,4) och Kronoberg (7,7). 

Möjligheten att rädda liv efter plötsligt hjärtstopp beror på tre faktorer som måste fungera väl. Tidigt larm, tidig hjärt- och lungräddning och tidig defibrillering. I Örebro län fungerar denna kedja mycket bra, enligt Thomas Kellerth. Många länsbor har lärt sig hur man ger hjärt-och lungräddning, vilket gör det lättare för ambulanspersonalen när den anländer. I vissa fall har patienten redan defibrillerats med hjärtstartare som i dag finns utplacerade på många håll. 

Även geografin spelar in. I ett litet landsting, som Örebro, med korta utryckningsvägar har ambulansen lättare att hinna fram till en patient med hjärtstopp och defibrillera tidigt. Örebro läns landsting hade under perioden 2012-2013 landets kortaste tid från larm till ambulansens ankomst, i median 7 minuter, enligt Svenska Hjärt-lungräddningsregistrets rapport.