Regeringens ambition är att dra ner på antalet överenskommelser mellan regeringen och Sveriges Kommuner och landsting, SKL, inom hälso- och sjukvården. Det framgår av en skrivelse (2014/15:52) till riksdagen, där regeringen redovisar vad den tänker göra med anledning av en rapport som Riksrevisionen överlämnade till regeringen den 1 oktober 2014 (Överenskommelser mellan regeringen och SKL inom hälso- och sjukvården – frivilligt att delta men svårt att tacka nej, RiR 2014:20).

Riksrevisionens slutsats var att överenskommelserna »styr landstingen till den grad att det rubbat balansen mellan landstingen och staten när det gäller styrningen av vården«. I rapporten föreslogs bland annat att antalet överenskommelser borde minskas, att landstingen borde få bättre förutsättningar och större handlingsutrymme för att planera verksamheten och att man borde vara försiktigare med att använda prestationsersättningar.

I skrivelsen säger regeringen att den delar mycket av Riksrevisionens kritik och att dess avsikt nu är att minska antalet överenskommelser, se över antalet krav i överenskommelserna och vara mer restriktiv med prestationsersättning.

Regeringen påpekar även för tydlighets skull att Riksrevisionens rapport framför allt rör överenskommelser som ingåtts av den förra regeringen.

Läs mer:
Riksrevisionen: Prestationsbaserad ersättning kan hämma utvecklingen