Det är i en inlaga till Lunds tingsrätt, dit barnhjärtkirurgen Sune Johansson överklagat avskedandet av honom, som Skånes universitetssjukhus, SUS, beskriver vad man anser hade blivit följderna om företaget Healthwings planer på en privat barnhjärtklinik i Skåne hade förverkligats (se ruta).

SUS har gjort en utredning som visar att kliniken planerade att ta emot 5–10 utländska patienter per månad i ett första skede, medan slutmålet var ca 250 patienter per år.

Antalet personer i Sverige som har den kompetens som krävs för barnhjärtkirurgi är dock starkt begränsat, och enligt Jan Eriksson, förvaltningschef för Skånes universitetssjukvård, visar utredningen att den personal som skulle bemanna kliniken skulle komma från SUS.

– I det material vi har framgår tydligt att det var avsikten från Healthwings sida. De personer från SUS som var med i planeringen på Sune Johanssons uppdrag skulle ha börjat jobba för Healthwing i stället, säger Jan Eriksson.

Redan i dag gör personalbrist att barnhjärtkliniken i Lund ofta tvingas skjuta upp elektiva operationer då man akut måste operera nyfödda med hjärtfel. Även om man bara skulle operera en handfull patienter per månad på den privata kliniken skulle bortfallet av nyckelpersoner enligt SUS leda till snabbt växande operationsköer på SUS. Barn med svåra hjärtfel skulle riskera ökade skador och i värsta fall en för tidig död.

Om den privata kliniken skulle operera 250 barn per år med personal som hämtats från SUS skulle konsekvensen enligt sjukhuset ha blivit att barnhjärtkirurgiska kliniken på SUS hade fått lägga ned och att vården av hjärtsjuka barn hotats i hela i Sverige.

– Totalt utförs i dag cirka 600 barnhjärtkirurgiska operationer om året i Lund och Göteborg. Man skulle alltså öka den totala kapaciteten med 50 procent, och det finns det inte kompetens för i Sverige. Skulle man ha lyckats skulle det ha ramponerat möjligheten att fullfölja rikssjukvårdsuppdraget i hela landet, säger Jan Eriksson.

Sune Johansson har avböjt att kommentera, men i sin överklagan hävdar han att den privata barnhjärtkirurgiska klinik som planerades inte skulle ha utgjort något hot mot verksamheten vid SUS. I stället menar han att den skulle ha gett möjlighet för personal som arbetar extra i andra länder att göra det på hemmaplan. 

Avskedades för illojalitet

Den 30 oktober förra året avskedades barnhjärtkirurgen Sune Johansson med omedelbar verkan från sin tjänst vid Skånes universitetssjukhus i Lund, anklagad för illojalitet. Skälet är att han ska ha medverkat i planeringen av en privat barnhjärtklinik i Skåne inriktad på utländska patienter. SUS menade att verksamheten, som skulle drivas av bolaget Healthwing AB, skulle hota sjukhusets rikssjukvårdsuppdrag inom barnhjärtkirurgi.

Sune Johansson har överklagat avskedet till tingsrätten och begärt ett skadestånd på 150 000 kronor samt ersättning för förlorad arbetsinkomst. Han nekar till att ha haft en central roll i planeringen av kliniken, utan uppger att han bara fått ett erbjudande om anställning i den händelse att verksamheten skulle starta.

Skånes universitetssjukhus har dock gått igenom Sune Johanssons mejl och menar sig kunna visa att han haft en lång rad möten mellan december 2013 och augusti 2014 med representanter för Healthwing, den tilltänkta hyresvärden Medicon Village samt personer som skulle arbeta på kliniken. Ett av dessa möten var det som Läkartidningen kunde avslöja i november där Karolinska universitetssjukhusets dåvarande ordförande Per Båtelson medverkade. Avslöjandet ledde till att Per Båtelson, som är far till Healtwings vd, inte fick förnyat förtroende som ordförande för Karolinska.