Jan-Olof Skalenius, specialist i allmänmedicin, husläkare, Göteborg.

1. »Så lite som möjligt. För det mesta använder jag mig av mina erfarenheter. Beslutsstöd använder jag när jag tvivlar på något. Då går jag till Internetmedicin, regionala beslutsstöd eller vårdprogram.«

2. »Det är klart att man måste vara lite kritisk. Ibland är det vitt spritt innehåll. Beslutsstöden är inte alltid lämpade för primärvården, tycker jag.«

3. »Nej. Däremot att information har varit överflödig.«

Therese Djärv, specialist i internmedicin och ST-läkare i akutsjukvård, akutkliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Solna.

1. »Ja, väldigt ofta använder jag t ex Internetmedicin, Uptodate eller Janusinfo som en form av dubbelkoll på att jag täckt in rimliga aspekter i min bedömning eller planering. Ofta får jag enkelt fram mycket information genom att bara »googla« en särskild åkomma, sedan får jag värdera huruvida informationen tillför något i just detta fall.« 

2. »Jag gör egentligen ingen bedömning av om informationen är korrekt i den mening att informationen utgör någon sorts uppdaterad rekommendation som jag ska följa, snarare använder jag informationen för att bredda mitt perspektiv. Ibland tittar jag på vem som skrivit texten och dennes position, hur gammal texten är, vilka referenser som används och vem som står bakom hemsidan.«

3. »Snarare att informationen var oanvändbar utifrån den enskilda patient jag använt informationen till.«

Julia Åström, AT-läkare, Kristianstad. 

1. »Ja, jag brukar dagligen använda mig av Fass och Internetmedicin som kunskapskälla och beslutsstöd. När det gäller läkemedels lämplighet vid graviditet använder jag Janusinfo.« 

2. »De nämnda sidorna blev vi rekommenderade under utbildningen, vilket har bidragit till att jag bedömt dem som säkra. Då det är läkemedelsföretagen som står bakom Fass är de ju skyldiga att ange rätt information om sina läkemedel. Texterna på Internetmedicin är skrivna av specialister inom det aktuella området och dessutom granskade av ytterligare en specialist. Informationen uppdateras kontinuerligt och man får alltid tillgång till en referenslista i slutet. Janusinfo ges ut av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting. Då detta är en myndighet samt att man även här anger en referenslista till texterna har jag bedömt den som säker.«

3. »Jag har aldrig upptäckt att någon information på dessa sidor varit felaktig.«

Gustav Karlberg, ST-läkare på S:t Eriks vårdcentral, Stockholm.

1. »Jag använder framför allt Janusinfo, Viss, Internetmedicin och Strama.« 

2. »Dels reagerar jag på om informationen som ges avviker från det jag känner till sedan tidigare, ibland kontrollerar jag när informationen är uppdaterad, och i vissa fall kontrollerar jag informationen som ges mot andra källor.« 

3. »Framför allt Internetmedicin kan ibland ha rekommendationer som avviker från gällande riktlinjer, men jag upplever att det är mer sällan nu än tidigare.«