– Det är en viktig överenskommelse, inte minst för att det innebär särskilda insatser för en förbättrad primärvård. Med fokus på tidiga insatser och hög tillgänglighet för dem med störst behov ökar förutsättningarna för en mer jämlik vård och hälsa, säger folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström i ett pressmeddelande.

Totalt läggs 67,9 miljoner kronor på överenskommelsen, varav 30 miljoner går till insatser inom den fleråriga satsningen på kroniska sjukdomar. Förutom detta läggs pengarna på dessa insatsområden:
10 miljoner kronor till samordnad uppföljning och utveckling av tillgänglighet.

  • Nästan 6 miljoner kronor till säker vård/patientsäkerhet.
  • 5 miljoner kronor till uppföljning av läkemedel i slutenvården.
  • 8 miljoner kronor till kunskapsstöd vid läkemedelsordinationer till barn.
  • 8 miljoner kronor till utveckling av öppna jämförelser, indikatorer och datakällor.
  • I miljoner kronor till standardiserade laboratorieresultat/NPU-koder.

– Hälso- och sjukvården är av hög kvalitet i Sverige, men behöver utvecklas ytterligare. Den här överenskommelsen syftar till att skapa mer sammanhållna vårdprocesser som utgår från patientens behov och bästa tillgängliga kunskap, säger Anders Knape, ordförande för SKL, i ett pressmeddelande.