Fallet rör en läkare som i en inspelad men inte sänd intervju för SVT:s lokala nyheter framförde kritik mot sin arbetsgivare, Karolinska universitetssjukhuset. Kort efter intervjun blev han kallad till klinikchefen som sa att hans vikariat skulle avslutas på grund av arbetsbrist.

Läkaren menade med stöd från läkarföreningen att uppsägningen saknade saklig grund. Han stämde sjukhuset som efter det tog tillbaka uppsägningen och i stället omplacerade honom.

Nu har parterna uppnått en förlikning i tingsrätten som innebär att läkaren får 35 000 kronor i skadestånd.

Det faktum att uppsägningen inträffade kort efter tv-intervjun fick läkaren och många av hans kollegor att befara att det var ett straff för den kritik han framförde. Detta har dock förnekats av arbetsgivaren.

Läkaren har i dag en fast tjänst men med färre timmar och mindre helgarbete, där han anser att hans specifika kompetens inte tas till vara.