World Medical Association uppmanar världens regeringar att se till att förhandlingarna senare i år om ett nytt avtal som ska ersätta Kyoto-protokollet leder fram till ett ambitiöst och bindande resultat.

Utan motåtgärder riskerar klimatförändringen att leda till förödande effekter för folkhälsan, enligt WMA, som anser att vårdsektorn därför måste involveras fullt ut i det globala klimatarbetet.

Den internationella klimatpanelen, IPCC, har pekat ut en rad hot mot folkhälsan i spåren av klimatförändringen, däribland infektioner, naturkatastrofer, osäkrare livsmedelsförsörjning samt ökande konflikter.

Läs även:

Klimatförändring och hälsa – samlingssida!