Kärlkirurgen Michael Davidson sköts tidigare i veckan på sin arbetsplats av en man som sökte upp honom på sjukhuset. Mannen var son till en kvinna som varit kärlkirurgens patient och som avled i november 2014. Michael Davidsons liv stod inte att rädda. Mannen sköt också sig själv till döds.

WMA:s ordförande Dr Mukesh Haikerwal säger i meddelandet: 

– Den här händelsen är en tragedi för hela det medicinska samfundet. Dr Davidson har ägnat sitt liv åt att hjälpa människor och som kollegor är vi djupt bedrövade över förlusten för hans familj och för samhället i stort.

– WMA fortsätter att kräva säkra arbetsförhållanden fria från våld för alla läkare och all hälso- och sjukvårdspersonal runt om i världen. Vi kan och får inte tolerera någon form av våld. Arbetsgivare måste se till att det finns tillräcklig säkerhet, beredskap och och resurser för att stoppa sådana här attacker. Och regeringar måste se till att lagen stadgar hårda straff för dem som begår denna typ av våldshandlingar.

WMA hänvisar till Världshälsoorganisationen, WHO, enligt vilken våld och hot om våld mot hälso- och sjukvårdspersonal har ökat runt om i världen de senaste två åren, både i och utanför konflikthärdar. 

WMA påminner också om sina egna rekommendationer från 2012 om nolltolerans mot arbetsplatsrelaterat våld inom hälso- och sjukvården och om FN:s resolution från 2014 där regeringar uppmanas att agera i frågan.