Från flera håll i landet kommer signaler om att det är svårt att få tag på hyrläkare till primärvården. I slutet av förra året uttryckte till exempel läkarföreningarna i Norrland sin oro för bemanningsläget i ett öppet brev till landstingspolitiker och landstingsledningar i Norra sjukvårdsregionen. I brevet skriver de att antalet allmänläkare fortsätter att minska samtidigt som stora pensionsavgångar står för dörren och stafettläkare blir allt svårare att få tag på.

I Region Örebro län är Karl G Bartoll, som är chef för primärvården, också orolig inför framtiden. I nuläget lyckas man inte få tag på tillräckligt med hyrläkare till vårdcentralerna.

– Vi började se det i slutet av förra året. När vi lägger ut en förfrågan om hyrläkare så får vi inte lika hög beläggningsgrad, säger han.

Örebro anlitar bland annat bemanningsföretaget Dedicare Doctor. VD:n Eva Domanders bekräftar bilden att även bemanningsbranschen har problem att rekrytera allmänspecialister. 

– Det finns färre läkare i dag. Vi har sett att den här utvecklingen varit på gång under några år. 

Hon ger stora pensionsavgångar som en orsak. En annan tror hon är allt mer vårdkrävande patienter.

Allmänläkaren Börje Eriksson, som är VD på bemanningsföretaget Skandinavisk hälsovård AB, upplever också att bristen har förvärrats den senaste tiden.

 – Efterfrågan är mycket större än tillgången i dag. Det har även blivit fler bemanningsföretag, men alla har säkert samma problem med detta. Vi kan ju inte få in fler läkare än det finns i landet. 

Precis som Eva Domanders pekar han på stora pensionsavgångar som en orsak. Men även att det har blivit fler läkartjänster inom primärvården.

– Landstingen har tillsatt nya tjänster för att man vill ha ner antalet patienter per distriktsläkare. Och det är klart att desto fler tjänster man inrättar, desto fler vakanser blir det.