Trots viten på flera miljoner kronor har problemen med överbeläggningar och felplacerade sängar på Helsingborgs lasarett fortsatt. Det var därför som Arbetsmiljöverket, som LT tidigare har skrivit, tog till den ovanliga åtgärden att kalla den politiska ledningen och de högsta tjänstemännen i Region Skåne till ett möte. Parterna träffades i slutet av förra veckan.

Peter Burman, enhetschefen på Arbetsmiljöverket Region Syd, beskriver det som ett bra möte.

– De delade bilden av att det är ett allvarligt arbetsmiljöproblem och det tycker vi är en bra utgångspunkt.

 Region Skåne presenterade en lista med 14 åtgärdspunkter. 

– Vi tycker att det är en seriös ansats för att försöka lösa problemet. De trodde att de skulle kunna minimera risken för att överträda förbudet, men ville inte lova att de inte skulle hamna i den här situationen igen, säger Peter Burman.

Arbetsmiljöverket tänker ha ögonen på sjukhuset även i fortsättningen.

– Vi släpper inte ärendet. Vi kommer att fortsätta inspektera med utgångspunkt från förbudet tills vi ser att problemet är hanterat, säger Peter Burman.

Yvonne Augustin (S), ordförande i den nybildade sjukvårdsnämnden Sund i Region Skåne, beskriver också mötet som konstruktivt.

– Vi håller med om att det inte är acceptabelt att människor ligger i korridorer. Det är ett jättestort problem både för personalen och patienterna, säger hon och fortsätter:

– Vi kan inte fortsätta dra ned på sjukvården. Vi har haft ett sparkrav på en procent i åtta år. Nu har det tagits bort. Detta – tillsammans med att vi tillför nya resurser – tror vi kommer att ge bättre styrsel på sjukvården.

Under året kommer 30 vårdplatser öppnas i regionen: 6 stycken i Landskrona, 10 i Ängelholm och 14 på Helsingborgs lasarett.

– Vårdplatserna har varit för få. För drygt ett år sedan stängdes över 30 vårdplatser på Helsingborgs lasarett, säger Yvonne Augustin.

Överläkarna Anders Wihlborg och Lars Danielsson, ordförande respektive vice ordförande i Helsingborgs sjukhusläkarförening, tog nyligen upp problemen i Helsingborg i en debattartikel. »Vi läkare lägger onödig tid på att söka vårdplatser och planerade operationer måste ställas in, ibland med mycket kort varsel», skriver de.

De kräver att vårdplatserna utökas i samband med den pågående ombyggnaden av Helsingborgs lasarett. De föreslår även fler geriatriska vårdplatser, att ett nationellt grepp tas när det gäller bristen på intensivvårdsplatser samt att kommunerna tar över utskrivningsklara patienter snabbare.

I måndags gick Helsingborgs lasarett in i förstärkningsläge – det andra steget på den tregradiga beredskapsskalan, på grund av det besvärliga vårdplatsläget. Det är andra gången i år som sjukhuset har höjt beredskapen till den nivån.  

Läs mer:

Ny dyr nota för överbeläggningar i Helsingborg

Helsingborg riskerar ny miljonsmäll

Helsingborg slår rekord i viten

Sjukhusen som toppar vitesligan

Bakgrund

Helsingborgs lasarett har stått under Arbetsmiljöverkets lupp i tio år. Anledningen är de ständiga överbeläggningarna. Ett problem som kvarstått trots att sjukhuset totalt tvingats betala 5,3 miljoner kronor i viten. Den senaste domen kom i januari i år. 

– Man har lagt patienter i korridorer och matsalar och där det inte går att vårda patienter på ett rimligt sätt. Vi har haft ett förbund mot att ha patienter på det här sättet sedan 2005 och har ständigt fått höja vitesbeloppet. Helsingborgs lasarett har utmärkt sig genom att överträda förbudet gång på gång, säger Peter Burman, enhetschef på Arbetsmiljöverket Region Syd.