Ebolaepidemin i Västafrika behöver omkring 1,5 miljarder dollar (USD) – ca 12,5 miljarder kronor – i humanitär hjälp, enligt den officiella uppskattning som FN-organet United National Mission for Ebola Emergency Response gjorde i november 2014. Löften om att hjälpa började genast strömma in från enskilda länder, organisationer, företag – till och med privatpersoner. I slutet av december 2014 var den utlovade internationella hjälpen värd totalt 2,89 miljarder USD.

Problemet är att bara 40 procent av den utlovade hjälpen har nått länderna som kämpar mot virusutbrottet, vilket i sin tur motsvarar två tredjedelar av den efterfrågade hjälpen.    

Anledningen är att det har uppstått »förseningar« i finansieringen av merparten av utfästelserna samt i processen att omsätta löften i reda pengar, enligt en artikel i BMJ, skriven av Karen A Grépin, docent och specialist i globala hälsofrågor vid New York University.  Hon konstaterar att »nya mekanismer kunde vara till hjälp för att påskynda utbetalningarna vid framtida kriser«.   

Förseningen i utbetalningarna av de utlovade medlen kan ha bidragit till ytterligare spridning av viruset och kan ha ökat behoven av humanitär hjälp ännu mer, skriver Karen A Grépin.

Läs tidigare artiklar:
Ebola – samlingssida!