Jonas Ludvigsson har räknat ut hur stor del av arbetsdagen som han lägger på administration genom att göra en timstudie utifrån 16 slumpvisa arbetspass. Resultatet visade att 42,3 av 138 timmar – alltså cirka 30 procent – gick till administration.

Enligt Jonas Ludvigsson, som är barnläkare vid universitetssjukhuset i Örebro, professor i klinisk epidemiologi och ordförande i Svenska barnläkarföreningen, går inte vägen till ett mer effektivt arbetssätt via minskad administration: »Vissa debattörer får det att låta som om läkares administrativa tid kan slaktas och vips har man en formel för hur läkare kan träffa dubbelt så många patienter. Det är tongångar som får det att vattnas i munnen på den som söker enkla lösningar, men som egentligen är helt orealistiska«, skriver han