Läkaren har i tingsrätt och hovrätt dömts till villkorlig dom för att sammanlagt 177 gånger olovligen loggat in i journalerna hos 20 personer som han inte hade någon vårdrelation till. 19 av dem var unga kvinnor, varav merparten med ursprung i samma land som han själv. För 16 av patienterna har han klickat sig vidare till känsliga uppgifter från exempelvis psykiatri eller och kvinnoklinik.

Efter att ha hört med läkarens tidigare arbetsgivare konstaterar Inspektionen för vård och omsorg, IVO, att det inte finns något att anmärka på hans yrkesutövning, tvärtom är han en betrodd och respekterad kollega. Det enda som läggs honom till last är dataintrånget.

Att vårdpersonal går in i journaler som de inte är behöriga att läsa leder med jämna mellanrum till åtal och bötesstraff. Allvarliga fall har även lett till avsked. Enligt vad Läkartidningen erfar är det dock ytterst ovanligt att man blir av med yrkeslicensen.

Den här gången anser dock IVO att läkarens agerande skadat förtroendet för honom som läkare och har därför beslutat vända sig till HSAN för att yrka att hans legitimation dras in.

Själv nekade läkaren vid rättegångarna till brott och hävdade att han i vissa fall haft patienternas fullmakt, i andra fall att inloggningen skedde av misstag.